fotograaf.gent

ArtXpo | fotograaf.gent onbewaakte momenten in beeld
Nebo-boot  | Oude Dokken | Gent
Handelsdokkaai 4/W, 9000 GENT
wouter@fotograaf.gent

Voorwaarden

1. Inroepbaarheid
De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

2. Levering en gebruik van digitale bestanden
De digitale bestanden van de foto’s worden niet vrij geleverd en kunnen niet vrij vanop de website gedownload worden, tenzij uitdrukkelijk afgesproken. Digitale lage-resolutie-bestanden die aangekocht worden, zijn geschikt voor scherm-gebruik en kunnen door de klant online geplaatst worden, mits vermelding van ‘fotograaf.gent’. Digitale hoge-resolutie-bestanden die aangekocht worden kunnen vrij afgedrukt worden. Onder voorbehoud van reproductierechten (3.).

3. Reproductierechten
Het gebruik van de foto’s is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam. Het gebruik van onze werken gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze werken afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.

4. Toelating tot gebruik van foto’s voor portfolio.
De fotograaf behoudt na de opdracht het recht om de door hem gemaakte foto’s te gebruiken voor publicitaire doeleinden : website, demo-album, studio-decoratie, tentoonstelling… De fotograaf doet afstand van dit recht op uitdrukkelijke vraag van de klant. Dit verzoek kan na de fotoshoot/reportage via het formulier op deze pagina verstuurd worden. Dit verzoek wordt zonder uitzondering gerespecteerd.

5. Annulering
Wanneer overeenkomst door een klant geannuleerd wordt, wordt het betaalde voorschot niet terug betaald. Bij annulering door de klant of fotograaf, door geval van overmacht, kan geen schadevergoeding geëist worden.

6. Fotografische werken
De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen van fotografische werken mogelijk zijn.

7. Herroepingsrecht bij het nabestellen van foto’s
Voor aangekochte digitale downloads en/of afgedrukte foto’s bestaat geen herroepingsrecht

8. Leveringstermijnen
Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep.

9. Verzendingskosten
Bij de bestelling van afgedrukte foto’s (onder eender welke vorm, ook voor afdrukken die inbegrepen zijn en waarvoor niet extra betaald hoeft te worden) worden volgende verzendingskosten aangerekend: bij een bestelling van tot €49 : €6 / bij een bestelling tot €99 : €4 / bij een bestelling vanaf €100 : geen verzendingskosten. Extra verzendingskosten bij grote formaten worden vooraf gecommuniceerd.

10. Fotoshoot Gift Cards
De klant bestelt een fotoshoot-bon, samengesteld zoals op de schermen weergegeven. De bon kan onmiddellijk worden gedownload als afdrukbare PDF.
De Gift Card kan gepersonaliseerd worden met een persoonlijke boodschap voor de ontvanger. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de boodschap. De klant ontvangt onmiddellijk na de bestelling een mail met de downloadlink. De betaling dient uitgevoerd te worden binnen de 14 dagen. De bon kan pas ingewisseld worden na ontvangst van betaling.
Herroepingsrecht.
De klant heeft het recht mee te delen dat hij afziet van de aankoop van de Gift Card, zonder opgave van het motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de verkoopsovereenkomst. Dit kan via mail naar wouter@fotograaf.gent

11. Klachten
Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum per e-mail toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

12. Betaling
De betaling gebeurt binnen de vijtien dagen na de opdracht. Elk bedrag dat na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 10 % per jaar & administratiekost van €37.

13. Territoriale bevoegdheid
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft bevoegd. In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten fotografie ArtXpo. Je dient er zich ervan bewust te zijn dat ArtXpo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website en diensten geeft je aan het privacy beleid te accepteren.

ArtXpo hecht het grootste belang aan respect voor je privacy er zorgt voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Fotografie ArtXpo, gevestigd aan Handelsdokkaai 1, 9000 Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:
Wouter Ghijs, Handelsdokkaai 1, 9000 Gent +32 495343351 | wouter@fotograaf.gent

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
ArtXpo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– (Portret)foto’s
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wouter@fotograaf.gent, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ArtXpo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
– Het plannen van een fotoshoot/reportage
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief | Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ArtXpo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
ArtXpo verstrekt nooit aan derden en tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (bvb adres-gegevens wanneer een externe leverancier rechtstreeks naar de klant verzend)

7. Recht op afbeelding
Als fotograaf is het belangrijk om mijn werk voor te stellen. Je kan op deze pagina aan geven of je foto’s al dan niet mogen opgenomen worden in mijn portfolio.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ArtXpo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ArtXpo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

10. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wouter@fotograaf.gent.

11. ArtXpo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ArtXpo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wouter@fotograaf.gent

Contact

Studio ArtXpo – Wouter Ghijs
0495/34.33.51
wouter@fotograaf.gent
Ondernemingsnummer : BE 0642 402 690